บริเวณทางเข้าหน้าโรงเรียน

เป้นบริเวณทึี่เข้ามาในภายโรงเรียน

บริเวณหน้าโรงเรียน

บริเวณวงเวียนหน้าองค์พระพุทธรูป


บริเวณหน้าเสาธง

ทำกิจกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ช่วงเช้า และยังเป็นลานกีฬา


สนามฟุตบอล

บริเวณสนามฟุตบอล ไว้สำหรับให้เด็กนักเรียนมาซ้อมบอล


บริเวณหน้าห้องธุระการภายในโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์

เป็นสถานที่ที่ใช้ติดต่อสอบถามของเรื่องการเข้าเรียนหรือย้ายออก

Computer Room

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สอนในระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์


อาคารเรียนไทยกสิกร

อาคารเรียนไทยกสิกร เป็นอาคารเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์.

ห้องสมุด

ห้องสมุด อยู่ชั้น 2 ของตึกอาคารไทยกสิกร (อาคารประถม)เปิดให้นักเรียนเข้ามาในช่วงเวลาพักเที่ยงไว้สำหรับอ่านหนังสือ

ห้องวิทยาศาสตร์

ห้องวิทยาศาสตร์อยู่ชั้น 3 ของตึกอาคารไทยกสิกร (อาคารประถม)ไว้สำหรับเรียนและทดลอง

ภาพมุมสูงจากตึกอาเรียนเรียนไทยกสิกร

เมื่อมองลงมาจากด้านบนก้จะเห็นสนามบอลและลานธรรม

บริเวณใต้ถุนอาคารไทยกสิกร

เป็นบริเวณที่ใช้สำหรับจัดกิจกรรมในวันสำคํญภายในโรงเรียน

English Garden

สวนภาษาอังกฤษภายในโรงเรียนไว้สำหรับสอนเพิ่มเติม

ลานธรรมของโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์

ไว้สำหรับสวดมนต์ตอนเย็น

ลานเพลิน

เป็นที่ที่ให้นักเรียนมาพักผ่อนในช่วงกลางวันหรือเวลาว่าง

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ไว้สำหรับสอนเพิ่มเติมเช่น การทำปุ่ยหมักด้วยตัวเอง

อาคารมัธยมโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์

เป็นอาคารเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์

อาคารอนุบาล

เป็นอาคารเรียนในระดับชั้นอนุบาลเด็กเล็กถึงอนุบาล2

สวนภาษาไทย

ไว้สำหรับสอนเพิ่มเติมเช่น สุภาษิตคำพังเพย

ธนาคารโรงเรียน

ไว้สำหรับฝากและถอนเงินเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้าและช่วงกลางวัน